Lekarz-e.eu

Medycyna naturalna to dział zawierający różnorodnego rodzaju metody lecznicze. Przez jednych nazywana jest medycyną naturalną przez pozostałych niekonwecjonalną. Wyodrębniona została jako opcjonalna medycyny tzw. akademickiej lub tradycyjnej. W ostatnim czasie coraz  to częściej te dwa odmienne kierunki dopełniają się, aczkolwiek nie bez bólu, sporów i burzliwych dyskusji. Trudno powstrzymać osiągnięcia medycyny tradycyjnej i w żadnym razie zrobić tego nie można. Wskutek niej mamy dostęp do leków szybko skutecznych i ocalających życie. Dysponujemy szczepieniami ochronnymi, w dużym stopniu również spadła śmiertelność, równocześnie ponadto problemem jest szkodliwość leków chemicznych oraz powstawanie nieodwracalnych efektów ubocznych po zażywaniu niektórych z nich. Nadużycie antybiotyków przyczyniło się do obniżenia odporności, pojawiły się trudne w leczeniu grzybice, rozwinęły się choroby psychosomatyczne, alergie, nałogi, nowotwory jako wynik nieprzystosowania organizmu ludzkiego do tempa zmian cywilizacyjnych i skażenia środowiska. To wszystko sprawiło, iż po okresie bezkrytycznej wiary w lek chemiczny zaczęto dostrzegać jego obosieczność. Nastąpił zwrot w kierunku medycyny bliższej człowiekowi, tyczącej się go całościowo a nie jako określoną jednostkę chorobową. Coraz częściej lekarz klasyczny ceni sobie oraz wykorzystuje którąś z technik medycyny niekonwencjonalnej dopełniając ją wiedzą i środkami klasycznymi. Dzieje się tak jednak sporadycznie. Można by powiedzieć, że te dwie medycyny (i ta klasyczna, i ta alternatywna) gardzą sobą. W znacznym stopniu bardziej niezbędna jest synteza różnorodnych punktów widzenia do stworzenia nowego, o wiele szerszego obrazu całkowitego. A wszystko po to, aby bardziej poznać istotę chorób, by pomóc choremu nie narażając go na powstanie nowego schorzenia. Po to by leczyć i ciało i ducha.